Taimikonhoito

Taimikonhoitotöillä edistetään kasvatettavan puuston kasvua ja laatua. Hoidetuista taimikoista kehittyy nopeammin järeämpää ja arvokkaampaa puuta. Taimikonharvennuksessa luodaan kasvutilaa parhaille taimille poistamalla huonolaatuisempia puita. Vähentyneen puiden välisen kilpailun vuoksi taimista kasvaa elinvoimaisempia ja ne kestävät paremmin tuhonaiheuttajia vastaan. Taimikonhoidon avulla tulevien harvennushakkuiden tuotot kasvavat (kuva 1) paremman ainespuun saannin takia.

Jos taimikonhoito myöhästyy, lehtipuut alkavat usein valtamaan kasvualaa viljellyiltä taimilta. Havupuut jäävät nopeammin kasvavien lehtipuiden varjoon ja kasvatettavat puut jäävät ohuiksi, jolloin ne ovat alttiimpia esim. lumituhoille. Tuoreemmilla kasvupaikoilla myös heinittyminen voi uhata taimikon alkukehitystä.

metsäpro.jpg

Kuvassa 1 vertaillaan suositusten mukaisesti hoidettua ja myöhässä hoidettua metsää.  Metsikkö 1 kuvaa puustoa, jossa taimikonhoitotyöt on tehty suositusten mukaisesti. Metsikkö 2 kuvaa metsää, jossa taimikonhoito on myöhästynyt ja Metsikkö 3:ssa taimikonhoito on jätetty kokonaan tekemättä. Näissä tapauksissa taimikonhoito on selvästi edistänyt tukkipuun kasvua.

metsäpro2.jpg

Olemme mukana metsään.fi -palvelussa
PEFC sertifikaati. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa
Design By