Metsän omistaminen on paljon muutakin, kuin puun kasvun seuraamista

Metsäsuunnitelmat

Metsänhoitosuunnitelma on metsänomistajan työkalu, jonka avulla voit seurata metsäsi kehitystä, tulevia hakkuita ja hoitotöitä.

Metsänhoitopalvelut

Metsän elinkaareen liittyy paljon erilaisia hoitotöitä. Tutustu kilpailukykyiseen hinnastoomme.

Metsänuudistuspaketit

Olemme paketoineet metsänhoitotoimenpiteitä helpoiksi uudistuspaketeiksi, jotka helpottavat metsänomistajan arkea.

Puukauppa

Onnistunut puukauppa ei ole sattuma. Tuottava metsä vaatii oikea-aikaiset hakkuut.

Kunnostusojitus

Ojitetut turvemaat alkavat ajan myötä palaamaan tilanteeseen ennen ojitusta ojien tukkeutumisen takia. Kunnostusojitukseen käytetty investointi saadaan oikein ajoitettuna takaisin puuston parantuneena kasvuna

Metsätien parannus

Hyvät tieyhteydet parantavat metsäsi arvoa. Metsätien käyttöiän on arvioitu olevan 20–30 vuotta, mutta mikäli tien kunnossapito on tien käyttöön nähden ollut riittämätöntä, tulee tien perusparannus vastaan jo aiemmin.

 
 
 
Olemme mukana metsään.fi -palvelussa
PEFC sertifikaati. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa
Design By