KUNNOSTUSOJITUS

Ojitetut turvemaat alkavat ajan myötä palaamaan tilanteeseen ennen ojitusta ojien tukkeutumisen takia. Veden vaivaamilla mailla puuston kasvu hiipuu ja metsän tuotto heikkenee. Kunnostusojituksella puuston kasvu saadaan pysymään hyvänä myös turvemailla. 

Ojien perkaus laskee vedenpintaa ja vapauttaa happea, sekä kasvutilaa puuston juurille. Kunnostusojitukseen käytetty investointi saadaan oikein ajoitettuna takaisin puuston parantuneena kasvuna.

Ojien kunnostustarve selvitetään maastossa ja samalla kartoitamme muut ojitusalueen metsänhoitotarpeet. Huomioimme toiminnassamme vesiensuojelun, metsäsertifioinnin, sekä metsänomistajien tarpeet. Kunnostusojitukseen on saatavilla Kemera- tukea.

Vaikka puuston kiertoaika on suometsissä pidempi, pystytään oikeilla metsänhoidollisilla ratkaisuilla sielläkin kasvattamaan taloudellisesti kannattavaa metsää.

 
 
 
Olemme mukana metsään.fi -palvelussa
PEFC sertifikaati. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa
Design By