metsänhoitopalvelut metsänomistajille

Kiinnostaako helpompi metsänhoito?

Jätä yhteystietosi, sovitaan tapaaminen!


 

Kestävän metsätalouden rahoitustuki 2015

Yksityismetsänomistaja voi saada valtion rahoitustukea metsänparannukseen kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) perusteella. Tuki parantaa töiden kannattavuutta. Tukea voi saada myös arvokkaiden elinympäristöjen säästämiseen ja metsäluonnonhoitoon. Tuen myöntää metsäkeskus. Kemera-tuki on vuoden 2012 alusta alkaen ollut verollista metsäverotuksessa, mutta rahoitettuihin töihin sisältyvät ostopanokset ovat vastaavasti kokonaan verovähennyskelpoisia.

Metsänhoitotöihin haettaviin tukiin on vaadittu Kesäkuusta 2015 alkaen ennakko ja toteutusilmoitus. 

Käyttäessäsi Metsäpro:n palveluita täytämme Kemera hakemuksen puolestasi.

Lue lisää täältä

Taimikonhoito kannattaa.

Oikeaan aikaan ja riittävästi harvennettu taimikko palkitsee metsänomistaja jo ensiharvennuksessa.

Taimikonhoidossa varmistetaan rittävä kasvutila metsäsi parhaille puille. Oikeaan aikaan ja rittävästi harvennettu taimikko tuottaa ensiharvennuksessa puuta jopa kaksi kertaa enemmän.

Metsäpro noudattaa kaikissa työlajeissa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion määrittelemiä työohjeita, kaikilta työntekijöillämme on metsäalan luonnonhoitokortti  ja osaamme tunnistaa ja huomioida käsittelyssä metsiesi arvokkaat elinympäristöt.

Taimikon varhaisperkaus

Taimikon varhaisperkaus vähentää tulevia metsänhoidon kustannuksia ja varmistaa ettei tiheässä kasvava lehtipuusto hakkaa kallisarvoisen taimikon latvuksia pilalle jo kehityksen alkuvaiheessa.

Varhaisperkaus on hyvä suorittaa puuston ollessa noin metrin pituista.

Taimikon varhaishoitoon on tukiehtojen täyttyessä mahdollista saada KEMERA-tukea 160€/ha tuesta päättää ja sen myöntää Metsäkeskus.

Taimikon varhaisperkaus alkaen 300€/ha (alv 0 %)

Taimikonhoito

Taimikonhoito tehdään kasvatettavan puuston ollessa 3-8 metristä, tässä vaiheessa taimikossa suoritetaan laatu ja määrä harvennus. Taimikko harvennetaan puulajista riippuen 2000-1300 taimeen hehtaaria kohden.

Nuorenmetsän hoitoon on mahdollista saada KEMERA-tukea 230€/ha, tuen myöntää ja siitä päättää Metsäkeskus ja se haetaan työn valmistuttua. Käyttäessäsi Metsäpro:n palveluita haemme KEMERA-tuet puolestasi ja laadimme ennakko ja toteutusselvityksen.

Jos olet antanut Metsäpro:lle suostumuksen Metsäkeskuksen metsävaratietojen käyttöön metsään.fi palvelussa, päivitämme tehdyt metsänhoitotiedot palveluun.

Taimikonhoito alkaen 450€/ha (alv 0 %)

Nuoren metsänhoito

Nuori metsä kaipaa hoitoa erityisesti mikäli taimikon hoitotyöt on jäänyt tekemättä. Puuston ollessa ylitiheää ja pienirunkoista nuoren metsänhoito nopeuttaa metsikön arvon nousua.

Nuoren metsänhoitoon on useita erilaisia vaihtoehtoja. Joissain tapauksissa on mahdollista saada tuottoa energiapuun myynnistä.

Tukiehtojen täyttyessä nuoren metsän hoitoon on mahdollista saada KEMERA-tukea 230€/ha-450€/ha, tuen myöntää ja siitä päättää Metsäkeskus ja se haetaan työn valmistuttua. Käyttäessäsi Metsäpro:n palveluita haemme KEMERA-tuet puolestasi ja laadimme toteutusselvityksen.

Jos olet antanut Metsäpro:lle suostumuksen Metsäkeskuksen metsävaratietojen käyttöön metsään.fi palvelussa, päivitämme tehdyt metsänhoitotiedot palveluun.

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaava aluskasvusto ja risukko, ennen varsinaista hakkuuta, jolloin alueen korjuuolosuhteet paranevat.  Raivauksesta on paljon hyötyä, ennakkoraivattu metsäpalsta on puunostajalle kiinnostavampi kohde ja siitä saa paremman hinnan, lisäksi korjuuvauriot ovat pienemmät ja metsä jää huomattavasti siistimpään kuntoon.

Ennakkoraivaus alkaen 220€/ha (alv 0%)

 
  

Taimikonhoito töiden hinta perustuu käytettyyn aikaan hintaan vaikuttaa poistettavien puiden määrä, koko ja puulaji sekä maastoolosuhteet. Hinnat ovat hehtaarikohtaisia (1 ha =100m x 100m)

Tarjous taimikonhoitotöistä perustuu yleensä maastossa etukäteen tehtyyn arvioon ajanmenekistä. Saat sitovan ennakkotarjouksen josta selviää hehtaarikohtainen ja työmaakohtainen hinta, tähän hintaan ei lisätä enää mitään muita kuluja.

Olemme mukana metsään.fi -palvelussa
PEFC sertifikaati. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa
Design By