metsäsuunnitelmat metsänomistajille

Metsän omistaminen on paljon muutakin, kuin puun kasvun seuraamista. Metsäsuunnitelma on metsän omistajan tärkein työkalu. Metsäsuunnitelman pohjana ovat aina sinun tavoitteesi metsäsi suhteen. Taloudellisen tuoton lisäksi metsänhoitosuunnitelma voi painottaa riistan elinolosuhteita, luonnon monimuotoisuutta tai maisemanäkökulmia. Metsäsuunnitelmassa huomioidaan tilan jokainen metsäkuvio kasvupaikkoineen ja puustotietoineen. Kymmenvuotissuunnitelma on suositus, joka kertoo metsätilan tarvitsemat hoitotyöt ja mahdolliset hakkuut. Sen pohjalta voidaan myös luoda alustava tulo-menoarvio.

Kannattavassa metsänhoidossa ajoitus on kaikki kaikessa, sillä laiminlyödyt hoitotyöt sekä hidastavat puuston kasvua että vaikeuttavat myöhempää metsänhoitoa. Ajantasainen metsäsuunnitelma takaa myös täyden KEMERA tuen.

Omistajan tavoittteiden mukaista metsäsuunnitelmaa ei tehdä työpöydän ääressä, metsään on aina jalkauduttava. MetsäPro:lla on käytössään aina tuoreimmat korkeus- ja kasvumallit sekä laserkeilausaineistot joihin perustuvat arviot tarkennetaan maastomittausten ja tutkimusten avulla. Hyödynnämme kaikissa tutkimuksessamme TAPIO ForestKIT ohjelmistoa, Panasonicin maastotietokonetta sekä dendrometriä.

Pyydä tarjousta metsäsuunnitelmasta

Suunnitelma sisältää yhteenvetotiedot hakkuista ja hoitotoimenpiteistä, yleiskartan, metsätilakuviokartan ja toimenpidekartan.

Halutessasi saat uuden metsäsuunnitelman mukana myös edullisesti tila-arvion tai puunmyyntiä varten tarvittavan leimausselosteen.

 

Tila-arvio

Metsäkiinteistösi arvo-määritellään tila-arviossa jota tarvitset esimerkiksi perunkirjoitusta tai myyntiä varten.

Metsän arvo lasketaan summa-arvomenetelmällä, jossa lasketaan yhteen maapohjan ja taimikoiden arvo sekä huomioidaan puuston määrä ja hakkuumahdollisuudet.

Tila-arvo perustuu maastomittauksiin ja voimassa oleva metsäsuunnitelma vähentää kustannuksia, työmäärän pienentyessä.

Olemme mukana metsään.fi -palvelussa
PEFC sertifikaati. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa
Design By