metsänuudistuspaketit metsänomistajille
 

METSÄTIEN PERUSPARANNUS

Hyvät tieyhteydet parantavat metsäsi arvoa. Hyväkuntoinen metsätie takaa pääsyn leimikolle ympäri vuoden, jolloin hakkuut päästään toteuttamaan parhaaseen mahdolliseen aikaan. Perusparannustoimenpiteet myös vähentävät tien kevyempien huoltotöiden tarvetta. Myös tiellä liikkuminen on turvallisempaa hyväkuntoisella tiellä.

Metsätien käyttöiän on arvioitu olevan 20–30 vuotta, mutta mikäli tien kunnossapito on tien käyttöön nähden ollut riittämätöntä, tulee tien perusparannus vastaan jo aiemmin. Hoitamattomat tiet alkavat menettää muotoaan ja vesi voi alkaa seisomaan rengasurilla. Myös ojat voivat ajan myötä tukkeutua, jolloin vesi alkaa rasittamaan tien runkoa.

Metsäpro metsätien perusparannus hanke suunnitellaan teidän tiekuntanne tarpeisiin

Olemme mukana metsään.fi -palvelussa
PEFC sertifikaati. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa
Design By