Puukaupan kustannuksia alentava metsätyökone havupuumetsässä.

Onnistunut puukauppa ei ole sattuma.

Tuottava metsä vaatii oikea-aikaiset hakkuut. Huolehdimme metsäomaisuudestasi niin, että sen arvo kasvaa ja on sinulle taloudellisesti tuottavaa. Onnistunut puukauppa ei ole sattuma. Metsä tarvitsee hoitotoimenpiteiden lisäksi oikea-aikaiset hakkuut.

Metsäpro tekee pysty- ja hankintakauppaa valtakirjalla. Tarjoukset pyydetään alueen puunostajilta.  Tarjouksissa kiinnitetään huomiota hintojen lisäksi tukin katkontaan, puutavaralajeihin, hakkuun aikatauluun ja korjuutapaan. Kun metsänomistuksen tavoitteena on mahdollisimman hyvä taloudellinen tuotto, pitää hoitotyöt ja hakkuut tehdä ajoissa.

Uusi metsälaki mahdollistaa erilaisia hakkuu ja metsänkäsittelytapoja. Kohteelle sopivia käsittelyvaihtoehtoja voi siten olla useita. Hakkuutapaa ratkaistaessa asiaa kannattaa lähestyä omien tavoitteiden ja metsänhoidon näkökulmista. Metsäprossa osataan uuden metsälain mukaiset pienaukko-ja eri-ikäiskasvatuksen mukaiset hakkuut.

Puukauppa

Harkitsetko puunmyyntiä? Kauttamme saat leimausselosteen jossa huomiodaan sinun toiveesi metsäsi hakkuusta. Leimaus-selosteesta selviää hakkuutapa hakattavat kuviot, puumäärä-arvio ja poistettavan puuston keskijäreys, raivaustarve sekä mahdolliset kuviolla olevat säästökohteet.Teemme pysty ja hankintakauppaa valtakirjalla. Pyydämme alueen puunostajilta tarjoukset  joista vertailemme hintojen lisäksi tukin katkontaa, puutavaralajeja, aikataulua, korjuutapaa. Puukauppa hoituu sinun ehdoillasi, meillä onnistuu myös uuden metsälain mukaiset pienaukko ja eri-ikäiskasvatuksen mukaiset hakkuut ja muut erityiskohteet.

Olemme mukana metsään.fi -palvelussa
PEFC sertifikaati. PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa
Design By